اعلام نحوه فعالیت دانشگاههای علوم پزشکی از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت

بر اساس این ابلاغیه تا تاریخ 30 فروردین ماه سالجاری فعالیت دانشگاهها با حضور اعضای هیات علمی و سایر کارکنان و کارشناسان براساس روال سایر مراکز دولتی استمرار یافته ولیکن ضرورتی به حضور دانشجویان جهت ارائه آموزشهای حضوری نبوده و دروس به صورت مجازی ارائه می‌شود.
 
متن کامل نامه معاون آموزشی وزارت بهداشت و جزییات نحوه فعالیت دانشگاههای علوم پزشکی کشور به شرح زیر است:
 
رییس محترم  دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  ...
 
     پیرو مصوبه جلسه مورخ 17/1/99 ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص نحوه فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به استحضار می‌رساند تا تاریخ 30 فروردین ماه سال جاری فعالیت دانشگاهها با حضور اعضای محترم هیات علمی و سایر کارکنان و کارشناسان براساس روال سایر مراکز دولتی استمرار یافته ولیکن ضرورتی به حضور دانشجویان جهت ارائه آموزشهای حضوری نبوده و دروس بصورت مجازی ارائه می‌گردد.
1- در این مدت در صورتیکه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی (Ph.D) و دانشجویان کارشناسی ارشد نیاز به حضور در آزمایشگاه برای انجام کار پایان نامه خود داشته باشند دانشگاهها با رعایت پروتکلهای بهداشتی امکان حضور ایشان را فراهم آورند و از تاریخ 30 فروردین به بعد ایشان می توانند با تمهیداتی که از سوی دانشگاهها بعمل می آید و براساس برنامه ریزی گروه آموزشی تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه دهند.
2- بدیهی است حضور دستیاران، انترنها و دانشجویان سایر رشته‌ها از قبیل پرستاری و .... که در مرحله کارورزی می‌باشند و حضور ایشان برای ارائه خدمات ضروری می‌باشد باید طبق برنامه اعلام شده صورت پذیرد.
3- در خصوص ارائه آموزشهای حضوری برای بعد از 30 فروردین با توجه به شرایط پیش‌رو تصمیم‌گیری و اعلام خواهد شد. باتوجه به تاخیر پیش امده در برگزاری کلاسهایی که نیاز به حضور دانشجو می باشد پس از شروع برگزاری کلاسها به صورت حضوری، برای جبران برگزاری کلاسهای مذکور، ترم جاری تا زمان برگزاری کامل کلاسها و جبران عقب ماندگی تمدید و سپس آزمون پایان ترم برگزار خواهد شد. زمان پایان ترم تحصیلی براساس زمان شروع ارائه دروس بصورت حضوری، تعیین خواهد شد.
4- وظایف و اختیارات کمیته منطقه ای دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی برای موارد زیر صرفا برای نیمسال جاری به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی واگذار می گردد:
    الف) رسیدگی به پرونده تحصیلی دانشجویانی که به دلیل مردودی در آزمونهای جامع (دکتری عمومی و دکتری تخصصی) در معرض اخراج قرار گرفته اند و تصمیم گیری جهت صدور مجوز شرکت مجدد در آزمونهای مذکور صرفاً برای یک نوبت.
   ب) رسیدگی به پرونده تحصیلی دانشجویانی که به دلیل ترک تحصیل اخراج شده اند (حداکثر تا 2 سال)
   ج) تصمیم گیری در خصوص اعطای حداکثر تا یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات برای آن دسته از دانشجویان که به دلیل بیماری حاد یا مزمن غیبت داشته اند.
5- امکان حذف یک یا چند درس، بدون توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی در هر نیمسال وجود داشته و در صورتیکه دانشجو متقاضی حذف ترم تحصیلی و استفاده از مرخصی تحصیلی باشد صرفاً این ترم در سقف سنوات مجاز تحصیلی دانشجو محسوب نمی گردد.
6- در صورت لزوم و با تشخیص معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، افزایش یک نیمسال به سقف سنوات ارفاقی دانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا عدم امکان برخورداری از کلاسهای حضوری یا غیر حضوری و برگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سنوات مجاز مواجه شده اند، مجاز می باشد.
7- در صورتی که محدودیت های زمانی و مکانی حاکم بر نیمسال جاری فراغت از تحصیل دانشجویانی را با تاخیر مواجه سازد، در نیمسال آتی به جبران فرصت از دست رفته امکان برخورداری از دروس معرفی به استاد تا دو برابر (دو درس) قابل افزایش است.
8- در خصوص دانشجویان شهریه پرداز، دانشگاهها تسهیلات لازم جهت تقسیط، تخفیف، حذف جریمه دیرکرد و یا معافیت از شهریه، با نظر هیات امنای دانشگاه را مدنظر داشته باشند.
9- برای آن دسته از دانشجویان که پیش از بروز وضعیت فعلی، به تائید استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه، آمادگی دفاع از پایان نامه یا رساله کارشناسی ارشد، دکترای عمومی یا تخصصی و PhD را داشته اند اما به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع بیماری کرونا، جلسه دفاع آنها برگزار نشده است، با عنایت به اهمیت و حساسیت تاریخ دانش آموختگی، در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلسه دفاع تحت نظارت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و یا معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه/ دانشکده به روش الکترونیکی، حضوری یا نیمه حضوری با مراعات همه الزمات بهداشتی و ضوابط اقدام شود.
10- اخذ تا 26 واحد در ترم آتی جهت فراغت از تحصیل دانشجویان (به دلیل حذف ترم تابستانی) امکان پذیر می باشد.
11- در خصوص آزمونهای مختلف با توجه به ای نکه در اردیبهشت‌ ماه هیچگونه آزمونی برگزار نخواهد شد لذا برای برگزاری‌ آزمونها از خرداد ماه به بعد نیز در هفته‌های آتی بسته به شرایط کلی کشور تصمیم‌گیری و حداقل یک ماه قبل از آزمون اطلاع‌رسانی خواهد شد.
12- پیشنهاد می گردد با توجه به ضرورت کاهش جابجایی دانشجویان و همچنین اهمیت کاهش حضور دانشجویان در خوابگاهها حتی در صورت فروکش نمودن بیماری کرونا با توجه به نامه شماره 106/100 مورخ 13/1/1399 وزیر محترم، دانشگاهها به نحو مقتضی امکان میهمانی و یا صرفاً حضور دانشجویان در کلاسهای درسی و کارآموزی در بخشهای بالینی (به غیر از کارورزی) در دانشگاه محل اقامت دانشجو را فراهم آورده تا در صورت تقاضای دانشجو با ارائه کارت دانشجویی و تکمیل تعهدنامه تهیه شده توسط دانشگاه پذیرنده دانشجو مبنی بر اینکه «گذراندن دوره آموزشی محدود» هیچگونه حقی را برای دانشجو در خصوص ادامه تحصیل در این دانشگاه ایجاد نکرده و دانشجو نمی‌تواند در امتحان پایان‌ترم در این دانشگاه شرکت نماید را فراهم آورده و صرفاً گواهی شرکت در کلاس یا انجام کارآموزی برای داوطلب در پایان دوره برای ارائه به دانشگاه مبداء صادر می‌شود و دانشجو ملزم به شرکت در آزمون دروس مذکور در دانشگاه مبداء می‌باشد.
13- در مورد برگزاری آزمون صلاحیت بالینی برای آن دسته از دانشجویان رشته پزشکی که دوره کارورزی را به اتمام رسانده و برای فراغت از تحصیل منتظر برگزاری آزمون مذکور می باشند، دانشگاهها می توانند با نظارت مستقیم دبیرخانه کلان مناطق امایشی و با هماهنگی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی ازمون را بصورت محدود برای دانشجویانی که اصرار به شرکت در آزمون دارند برگزار نمایند.
14- در خصوص سایر موارد خاصی که مصداق آنها در این محورها مورد اشاره قرار نگرفته، دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی می توانند مراتب را پس از تصویب شورای آموزشی دانشگاه/ دانشکده، به ستاد معاونت آموزشی ارسال نمایند. ستاد معاونت آموزشی حداکثر تا یک هفته پس از وصول مصوبات شورای آموزشی دانشگاه/ دانشکده،‌آن مصوبات را بررسی و برای اجرا به دانشگاه/ دانشکده مربوطه ابلاغ خواهد کرد.
 
 
 
وزارت بهداشت
 


وزارت بهداشتمعاون آموزشی وزارت بهداشتدکتر حق دوستطرح بسیج ملی مبارزه با کروناکووید 19COVID 19کروناکرونا ویروسویروس کروناcorona virusاخبار کرونااخبار سلامتدکترای تخصصیکارشناسی ارشددکتری عمومیدانشگاههای علوم پزشکیمراکز آموزش عالی کشور


نام *

 

دیدگاه شما *

 
  برای ارسال دیدگاه بدون نیاز به تایید، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

  دیدگاه‌ها

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بدهید.

6871

تعداد اعضا

3316

بازدید امروز

11095

بازدید دیروز

0

متخصصین آنلاین

240

میهمان آنلاین

22097705

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *  

ایمیل *    

متن پیام *  

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA