وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اهداف:

الف) بهداشت:

1 - ارتقاء سطح خدمات بهداشتي كشور 2 - توسعه اقدامات پيشگيري از بروز معلوليت هاي جسمي و رواني 3 - افزايش خدمات قابل ارائه در نظام شبكه هاي سلامت كشور 4 - توسعه كنترل بهداشتي اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع و فروش و نگهداري مواد غذايي 5 - توسعه عمليات بهداشت محيط در روستاها 6 - توسعه فعاليت هاي مربوط به تأمین آب آشاميدني سالم در روستاها 7 - توسعه خدمات دندانپزشكي در مناطق شهري و روستايي 8 - بهبود تغذيه مادران باردار و زنان شيرده و كنترل رشد كودكان 9 - ارتقاء كيفيت تغذيه اي كشور

ب) درمان:

1 - افزايش موجبات دستيابي جامعه به امكانات درماني 2 - ايجاد تناسب در سطوح خدمات درمان عمومي، تخصصي و فوق تخصصي كشور 3 - جلوگيري از مصرف بي رويه دارو 4 - تأمین موجبات ارتقاء سطح علمي و تخصص پزشكان و بازآموزي جامعه پزشكي 5 - افزايش كارايي مراكز درمان شيري و استفاده بهينه از ظرفيت ها و منابع انساني 6 - تأمین موجبات و مشاركت فعاليت بخش غيردولتي در سرمايه گذاري ها

ج) آموزش و پژوهش پزشكي:

1 - تقويت جنبه هاي فرهنگي دانشجويان و تعميق معرفت ديني و ارزش اسلامي در آنان 2 - افزايش مشاركت مردم در توسعه آموزش و پژوهش 3 - انطباق محتواي برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف آموزشي با نيازهاي جامعه و مقتضيات ناشي از توسعه علوم و فناوري 4 - بهبود شاخص هاي كيفي و كمي آموزش به ويژه در آموزش هاي كارشناسي ارشد و بالاتر 5 - فراهم نمودن فرصت هاي يكسان براي دسترسي داوطلبان مستعد به آموزش 6 - توسعه وظايف و اختيارات هیأت هاي امناء دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دولتي 7 - توأم ساختن آموزش با پژوهش در كليه سطوح آموزشي 8 - بهبود شاخص هاي كيفي و كمي تحقيقات


6507

تعداد اعضا

1400

بازدید امروز

6541

بازدید دیروز

0

متخصصین آنلاین

1

میهمان آنلاین

18965518

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *  

ایمیل *    

متن پیام *  

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA