اولین کنفرانس معماری، عمران، کشاورزی ، معدن و محیط زیست

محورهای همایش
 
مهندسی عمران
 • -مدیریت ساخت و اجرا
 • -تكنولوژي بتن
 • -روش های عددی در مهندسی عمران
 • -راه و ترابری
 • -ژئوتکنیک و معدن
 • - هیدرولیک ، منابع آب
 • - محیط زیست
 • - مهندسي تونل براي نواحي شهري
 • - نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
 • - فناوري نوين در مواد و مصالح ساختماني و صنعتي سازي ساختمان
 • - اخلاق ، چالش ها و ارزش ها در مهندسی عمران
 • - ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل در عمران
 • - رایانه و هوش مصنوعی در مهندسی عمران
 • - كاربرد زمين شناسي مهندسي در عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
 • - سيستم هاي GISبا تاكيد بر كاربرد آنها در مهندسي عمران
 • - مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
 • - مباني و اصول مهندسي تخريب،مديريت و نظارت تخريب

 

 • مهندسی سازه ، زلزله و بهسازي لرزه اي
 • - سازه هاي زيرزميني
 • - مهندسی ارزش
 • - مهندسی منابع آب ، سازه هاي هيدروليكي و دريايي
 • - هماهنگی شکلی سازه و معماری
 • - توسعه شهری و بکارگیری مصالح بومی و نوین در سازه ها
 • - دینامیک سازه و مقاوم سازی لرزه ای
 • - سازه هاي غير ساختماني و صنعتي
 • - عیب یابی لرزه ای سازه ها و روش های بهسازی و مقاوم‎سازی سازه‎ها
 • - تحليل و نو آوري در طراحي سازه هاي بتني و فولادی
 • - كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها
 • - مقاوم سازی و بهسازی ساختارهای شهری
 • - بهسازي سيستم شريان هاي حياتي ،بناها و پل ها
 • - ايمني سازه در معادن زير زميني
 • - مقاوم سازی سازه ها در برابر آتش و بیان رویکرد های معماری
 • - اثر زلزله بر سازه های فضاکار، سازه های بنایی و سازه های ویژه
 
 
مهندسی معماری و توسعه پایدار
 • - معماری پایدار
 • - معماری و هویت شهری
 • - نقش معماري در دستيابي به ساخت و ساز پايدار
 • - نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه
 • - انرژی های نو در معماری
 • - سبک شناسی معماری
 • - روش ها و فناوری های نو در در معماری
 • - گرافیک شهری و معماری خیابانی
 • - تأثير اقليم بر معماري بومي و پايدار
 • - الگوهای معماری بومی
 • - تأثير مصالح بوم آورد بر معماري پايدار
 • - مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
 • - تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
 • - معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند
 • - معماري ، تغيير اقليم و چگونگي مصرف انرژي
 • - برنامه ريزي انرژي در طرح هاي معماري با نگاه به معماري پايدار
 • - معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری
 • - معماری معاصر ایران و جهان
 
 
مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری:
 • - شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
 • - حمل‌و‌نقل و توسعه پايدار
 • - ابنیه فنی و تاسیسات شهری
 • - روسازی ( راه، راه آهن، فرودگاه و بندر)
 • - سيستم‌هاي هوشمند حمل‌و‌نقل
 • - برنامه‌ريزي حمل‌و‌نقل و شهرسازی
 • - آب و فاضلاب و زیرساخت های شهری
 • - طراحی هندسی معابر
 • - سيستم هاي حمل و نقلي و پايداري حمل و نقل در کلان شهرها
 • - مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل
 • - ايمني حمل و نقل ،ترافيك و ريسك
 • - مديريت سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل
 • - آموزش و فرهنگ‌سازی ترافیک
 • - حمل‌و‌نقل همگاني ، اقتصاد حمل‌و‌نقل
 • - قوانین و مقررات و مدیریت یکپارچه در ترافیک
 • - حمل و نقل غیر موتوری
 
 
 
مدیریت ، اقتصاد و کارآفرینی در پروژه
 • - مديريت وتكنيك هاي بهينه سازي
 • - مديريت توليد در پروژه ها
 • - مديريت بازرگاني پروژه های شهری
 • - بازاريابي و مديريت بازار
 • - مديريت استراتژيك
 • - برنامه ريزي استراتژيك شهری
 • - سياست هاي پولي و مالي
 • - بهره وري و تجزيه و تحليل آن در پروژه های توسعه
 • - مديريت ارتباط با مشتريان
 • - بازار شناسي در امر ساخت و ساز
 • - مدیریت رقابت در پروژه
 • - مديريت دولتي
 • - توسعه اقتصادي و برنامه ريزي شهری
 • - مديريت رفتار سازماني شهری
 • - ماليه عمومي و خط مشي مالي دولت در توسعه شهری
 • - مديريت منابع انساني
 • - مديريت تحول سازماني
 • - مسائل نيروي انساني در صنعت ساخت و ساز
 • - مديريت انتقال تكنولوژي در توسعه شهری
 • - مديريت كيفيت و بهره وري
 • - اقتصاد محیط زیست شهری
 • - اقتصاد شهری و روستایی در توسعه
 • - چالش هاي موجود در توسعه شرکت های نوآور
 • - تجارت بین الملل در پروژه های شهری و عمرانی
 • - اقتصاد و توسعه شهری
 • - مديريت مهندسي كسب و كار در پروژه
 • - اخلاق در كسب و كار مهندسی
 • - نقش رسانه ها در بهبود فضاي ساخت و ساز شهری
 • - مديريت هزينه در كسب و كار
 • - بررسي روش هاي تامين مالي و سرمايه گذاري در پروژه های عمرانی
 • - بررسي فرصت هاي سرمايه گذاري به منظور جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي
 • - جايگاه بازار سرمايه در تامين مالي بخش هاي مختلف پروژه های شهری
 • - مديريت ريسك سرمايه گذاري در پروژه
 • - تاثير تحريم ها بر توسعه شهری
 • - راهكارهاي برون رفت از ركود تورمي در ساخت وساز
 • - حسابداري، حسابرسي و توسعه شهری
 • - اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت های عمرانی
 • - روش هاي هزينه يابي وحسابداري در مديريت پروژه
 • - نقش حسابداري وحسابرسي در بحران هاي مالي
 • - سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب در شرايط تحريم
 • - مديريت سرمايه گذاري در پروژه
 • - مديريت انرژي در ساخت و ساز
 • - تبليغات و روابط عمومي، برند ،تجارت الكترونيك
 • - مديريت ارتباط با مشتري در پروژه
 • - چالشهاي فرا روي مديريت شهری
 • - مديريت دانش در امور شهری
 • - مديريت رفتار و زمان در سازمانها و شركت ها
 • - توانمند نمودن منابع انساني سازمانهای مدیریت شهر
 • - ارزشگذاري منابع انساني و سرمايه فكري
 • - مديريت زمان و نقش آن در موفقيت پروژه های عمرانی
 • - توسعه نظام اطلاع رساني و ارتباط با ذينفعان
 • - مديريت محيط زيست
 • - مديريت در سوانح طبيعي
 • - مديريت ثبت اسناد و املاك
 • - بازاريابي و صادرات در مصالح عمرانی
 • - مديريت تكنولوژي
 • - مديريت فناوري اطلاعات در پروژه های شهری
 • - مديريت منابع اطلاعاتي در توسعه
 • - مديريت امور فرهنگي در شهرسازی نوین
 • - مهندسي مالي و مديريت ريسك
 • - تامين مالي و سرمايه گذاري در صنعت ساختمان و راه
 • - مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي در رشته های مرتبط با توسعه شهری-
 • - مديريت پایدار امور شهري
 
 
 
مهندسی شهرسازی و توسعه شهري پايدار
 • - الگوها و شاخص هاي توسعه شهري پايدار
 • - بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی (چالشها و راهکارها)
 • - بلاياي طبيعي و اثرات آن بر توسعه پايدار شهرها
 • - شهرسازی نوین و توسعه پایدار
 • - تجارب توسعه شهري پايدار در جهان و ايران
 • - سياست‌هاي ملي و منطقه‌اي و توسعه شهري پايدار
 • - جغرافيا و توسعه پايدار شهري و روستايي
 • - ناپايداري شهر و عوامل موثر
 • - شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار
 • - كاربرد فن‌آوري‌هاي نوين در توسعه شهري
 • - حكمروايي شايسته و مشاركت مردمي در توسعه شهري پايدار
 • - توسعه صنعت گردشگري در جهت توسعه پايدار شهري
 • - شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر
 
 
معماری و گرافیک
 • - گرافیک معماری، شهری و بصری
 • - زیبایی شناسی در معماری
 • - گرافیک محیطی شهر
 • - گرافیک محیطی شهر و معماری خیابانی
 • - زیباسازی و هویت شهری
 • - روش ها و فناوری های نو در هنر زیباسازی شهر
 • - حکمت هنر اسلامی
 • - معماری اسلامی معاصر
 • - گرافیک شهری
 • - نماهای شهری
 • - گرافیک بصری
 • - هنر اسلامی
 • - هنر معاصر
 • - هنر کهن
 • - هنر اساطیری
 • - آرکی تایپ ها در هنر
 • - فلسفه هنر
 • - هنر در تمدن اسلامی
 • - انسان طبیعت طراحی
 • - مطالعات تطبیقی هنری
 • - جامعه شناسی هنری
 • - اقتصاد هنر
 • - هنر جهان اسلام
 • - تبلیغات محیطی، هویت و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی
 • - منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
 • - نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
 
 
 
 
مهندسی محیط ‎زیست و محیط ‎زیست شهری
 • - فضای سبز و محیط زیست شهری
 • - شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
 • - شهرنشینی و اثرات زیست محیطی آن
 • - مسائل محیط زیست کلان شهرها
 • - اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی درشهرها
 • - اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
 • - ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
 • - حمل و نقل شهری، اثرات و راهکارهای زیست محیطی آن
 • - کاربرد فناوری های نوین در پایش و حذف آلاینده های محیط زیست
 • - اكولوژي شهري ، شهر سبز و مکانیسم های توسعه پاک
 • - مدیریت پسماند در شهرها
 • - فاضلاب شهری و تصفیه آن
 • - توسعه صنعتی و راهکارهای کاهش اثرات آن ها
 • - اثرات و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
 • - همخواني اكولوژيكي و هماهنگي توسعه با محيط زيست
 • - ايمني ، بهداشت و محيط زيست شهری
 • - طراحی شهری، بهسازی منظر و محیط زیست
 
 
منظر شهري پايدار و توسعه
 • - پايداري و منظر شهري
 • - تعاريف، مفاهيم و مباني نظري منظر شهري
 • - برنامه ريزي و مديريت منظر شهري
 • - تجارب داخلي و خارجي در زمينه منظر شهري
 • - عناصر سازنده سيما و منظر شهري
 • - آسيب‌شناسي منظرشهري
 • - منظر شهرهاي اسلامي و شهرهاي ايران
 • - منظر طبیعی شهر و شهرهاي سنتي و جدید
 • - منظر شهري ، مسائل اجتماعي و خاطرات جمعي
 • - نمادها، نشانه ها، هنرهاي تجسمي و منظر شهري
 • - منظر شهري بافت هاي فرسوده و تاريخي
 • - منظر شهري بافت هاي نوساز
 • - ضوابط و دستورالعمل هاي منظر و نماهاي شهري
 
 
روانشناسی و جامعه شناسی شهری
 • - شهروند و حقوق شهروندی
 • - فرهنگ شهر نشینی و تعامل در فضای شهری
 • - فرهنگ هاي بومي و شهر
 • - روانشناسی محیطی
 • - تعامل فرهنگي و كالبد شهري
 • - فرهنگ و توسعه شهري
 • - پايداري اجتماعي - فرهنگي در شهر
 • - فرهنگ و حمل و نقل شهري
 • - فرهنگ و جغرافياي شهري
 • - مديريت و فرهنگ شهري
 • - تبلور فرهنگ در منظر و سيماي شهري
 • - نقش نهادينگي فرهنگي در شهرسازي
 • - فرهنگ، هويت و منظر شهري
 
 
نانو تکنولوژی و توسعه پایدار
 • - نانو کاتالیست ها
 • - نانو سیال ها
 • - نانو الیاف ها
 • - نانو تکنولوژی و محیط زیست
 • - نانوفناوری و مهندسی سازه
 • - نانو تکنولوژی در حوزه انرژی
 • - نانو تکنولوژی در حوزه مسکن و شهرسازی
 • - نانو تکنولوژی در صنایع نفت و گاز
 
 
مرمت بافت ها و آثار تاریخی
 • - بافت های تاریخی
 • - بهسازی آثار تاریخی
 • - نوسازی شهری
 • - بازسازی بافت تاریخی
 
 
مهندسی مکانیک و تاسیسات
 • - تاسیسات سبز و ساختمان سبز
 • - مدیریت هوشمند تاسیسات ساختمان
 • - سيستم هاي توليد‌‌‍‍، توزيع و انتقال انر‌ژي
 • - مدیریت و بهینه سازی انرژی در ساختمان
 • - استفاده از فناوری میکرو و نانو در تاسیسات
 • - بازیافت انرژی در تاسیسات ساختمانی CHP-CCHP
 • - سیستم های گرمایش و سرمایش نوین ساختمانی
 • - استفاده از مصالح و مواد پیشرفته در تاسیسات ساختمانی
 • - استانداردسازی و تدوین مقررات ملی در تاسیسات نوین ساختمانی
 • - کاربرد انرژی های خورشیدی ، باد ،زمین گرمایی و ... در تاسیسات نوین
 
 
مدیریت بحران
 • - نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌ سازی
 • - نقش سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی
 • - نقش واحدهای مدیریت بحران سازمانی در مدیریت ریسک بحران شهری
 • - نقش آمادگی در کاهش آسیب‌پذیری از بحران‌های شهری
 • - ارزیابی آسیب‌پذیری، آسیب‌رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی
 • - الگوی مدیریت شهری یکپارچه در بحران
 • - طراحی شهری، شهرسازی، تأسیسات، پایانه‌ها، مترو و بافت‌های فرسوده
 • - تحلیل نقش سامانه‌های ICS و NIMS در مدیریت ریسک سوانح طبیعی
 • - قوانین و مقررات حقوق در مدیریت بحران شهری
 • - مدیریت بحران صنعتی، ضرورت‌ها و پیش نیازها
 • - پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع پتروشیمی
 • - پل‌ها، تونل‌ها، راه‌ها، خطوط ریلی، فرودگاه‌ها و اسکله‌ها
 • - تأمین مسکن و بازسازی مناطق آسیب‌دیده
 • - تغییرات اقلیمی و چالش‌های مدیریت ریسک
 
 
یافنه های نو در معماری منظر
 • - رویکردهای نو در معماری منظر ایرانی
 • - رویکردهای جهانی و محلی در آموزش معماری منظر
 • - تکنیک ها و رویکردهای آموزشی معماری منظر
 • - تجربه‌های آموزش معماری منظر
 • - کارگاه‌های آموزش طراحی و دروس تئوری
 • - هنر و فرهنگ اسلامی-ایرانی در آموزش معماری منظر
 
 
تاریخ و معماری
 • - تاریخ معماری و شهرسازی ایران معاصر
 • - منظر شهری و منظر فرهنگی
 • - باستان شناسی معماری و شهرسازی
 • - میراث معماری و شهرسازی مدرن
 • - حوزه‌های فرهنگی طبیعی شهرها و روستاهای تاریخی
 
 
منابع طبیعی
 • -مدیریت و برنامه ریزی منابع طبیعی
 • - مدیریت سوانح و مخاطرات طبیعی
 •  - زیستگاه ها و تنوع زیستی (گونه های در خطر انقراض،حفاظت و...)
 •  - رسانه و منابع طبیعی
 •  - بحران آب و مدیریت جهادی
 •  - مباحث جهانی منابع طبیعی
 • - آثار تغییر سبک زندگی در حفظ منابع طبیعی
 •  - منابع طبیعی و توسعه پایدار
 •  - جنگل، مرتع و بیابان
 • - آمایش سرزمین (ارزیابی، مدیریت و برنامه ریزی)
 • - مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار
 •  - دانش بومی و فناوری های نوین منابع طبیعی
 
محور معدن
 • -اکتشاف مواد معدنی    
 • -استخراج معادن                
 • -فضاهای زیرزمینی   
 • -مکانیک سنگ و ژئوتکنیک         
 • -فرآوری مواد معدنی         
 • -اقتصاد و مدیریت در معادن     
 • -محیط زیست، بازسازی، ایمنی و بهداشت
 • -مکانیزاسیون و اتوماسیون در معادن 
شهر برگزاری :  لیدز- انگلستان 
تاریخ برگزاری : 1401/11/27
تاریخ میلادی : 16-02-2023  February
آخرین مهلت ارسال مقالات : 1401/10/25
اعلام نتایج داوری اصل مقاله : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
مهلت ثبت نام : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
 
 
اطلاعات تماس :
تلفن دبیرخانه : 021-77922637
ایمیل : info@acaeconf.com
 
 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


HSEexpert.comهمایش HSEاولین کنفرانس معماریعمرانکشاورزیمعدن و محیط زیست


نام *

 

دیدگاه شما *

 
  برای ارسال دیدگاه بدون نیاز به تایید، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

  دیدگاه‌ها

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بدهید.

8042

تعداد اعضا

413

بازدید امروز

8742

بازدید دیروز

0

متخصصین آنلاین

1702

میهمان آنلاین

24152218

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *  

ایمیل *    

متن پیام *  

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA