همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی

محورهاي همايش--------------
 
1.سبك زندگي
 
سبک زندگی زیست محیطی
 
سبک زندگی سلامت محور
 
سبک زندگی معنوی
 
سبک زندگی ایرانی
 
سبک زندگی مصرفی
 
سبک زندگی جمعیتی
 
سبک زندگی اقتصادی
 
سبك زندگي اسلامي و توانمندسازي ايتام
 
سبك زندگي اسلامي و سالمندان
 
سبك زندگي اسلامي و حمايت از بيماران ناتوان
 
سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با طلاق
 
سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با اعتياد به مواد مخدر
 
سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با ضعف در صله‌ي ‌رحم
 
سبك زندگي اسلامي و راه‌كارهاي مقابله با كمك نكردن و عدم تكريم والدين
 
سبك زندگي و مديريت فرهنگي خانواده
 
شاخص‌ها، بايدها و نبايدهاي سبك زندگي اسلامي- ايراني
 
آموزش سبك زندگي اسلامي در خانواده (بايسته‌ها، موانع و راه‌كارها)
 
مقايسه‌ي سبك زندگي اسلامي با سبك زندگي غربي
 
راه‌كارهاي توانمندسازي فرهنگي مبتني بر سبك زندگي اسلامي
 
سبك زندگي اسلامي و مؤلفه‌هاي حفظ كرامت زن
 
سبك زندگي اسلامي و عفت و غيرت ديني
 
سبك زندگي اسلامي و نقش و جايگاه مادر در خانواده
 
شاخص‌ها و ويژگي‌هاي پرورش و تربيت فرزندان در سبك زندگي اسلامي
 
سبك زندگي اسلامي و اوقات فراغت
 
نقش مشاوره در تبيين سبك زندگي اسلامي
 
الزامات مديريت فرهنگي خانواده مبتني بر سبك زندگي اسلامي
 
راهبردها و راه‌كارهاي فعاليت‌هاي فرهنگي در خانواده‌هاي محرومين مبتني بر سبك زندگي اسلامي
 
سبك زندگي و رسانه
 
اصول و مباني نظري نقش رسانه در ترويج و توسعه‌ي سبك زندگي اسلامي
 
سبك زندگي اسلامي و فرهنگ‌سازي استفاده از رسانه‌ها و فنّاوري‌هاي جديد در خانواده‌ها
 
نقش كتاب و داستان در سبك زندگي كودكان و نوجوانان
 
بايسته‌هاي تعاملات اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
 
نقش شبكه‌هاي اجتماعي در سبك زندگي اسلامي
 
نقش ماهواره در تغيير سبك زندگِيِ خانواده‌
 
نقش رسانه‌ي ملي در گفتمان‌سازي الگوهاي رفتار اسلامي در خانواده
 
آسيب‌شناسي نقش برنامه‌هاي اجتماعي – فرهنگي رسانه‌ي ملي بر سبك زندگي اسلامي در خانواده (فيلم، سريال‌ها و گفتگوي خانوادگي)
 
معرفی راهبردها، شیوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهای سبک زندگی با خواستگاه فرهنگ ایرانی - اسلامی
 
اشتغال، بیکاری و سبک زندگی
 
فرهنگ کار و کارآفرینی
 
ازدواج، خانواده، خويشاوندي و سبك زندگي
 
زنان، خانواده، اقتصاد و سبک زندگی
 
روابط زناشویی و جایگاه مشاور در سبک زندگی خانواده ایرانی
 
جوان و سبک زندگی
 
دوستان و همسالان و سبک زندگی
 
رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت فرهنگی و سبک زندگی
 
سلامت و سبک زندگی: سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی
 
مصادیق سبک زندگی غربی در مظاهر زندگی ایرانیان
 
اقتصاد و سبک زندگی
 
اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی
 
تولید ملی، کیفیت و رقابت و سبک زندگی
 
علم و فناوری و سبک زندگی
 
ورزش، تغذیه، تندرستی و سبک زندگی
 
سلامت خانواده، سالمندی و سبک زندگی
 
عدالت و مداراي اجتماعي و سبك زندگي
 
مدیریت الگوی مصرف صحیح در سبک زندگی اسلامی و ایرانی
 
سبک زندگی؛ بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی
 
رابطه بین هنر، معماری و شهرسازی با سبک زندگی اسلامی-ایرانی
 
سبک زندگی در مقیاس فردی
 
سبک زندگی وتاثیر آن درامر به معروف و و نهی از منکر در سلامت جسمی جامعه
 
سبک زندگی وتاثیر آن درامر به معروف و نهی از منکر در سلامت روحی جامعه
 
قرآن و بهداشت روان
 
قرآن و افزایش جمعیت
 
قرآن و سبک زندگی
 
قرآن و سبک زندگی درتغذیه
 
قرآن و سبک زندگی درطب سنتی
 
سبک زندگی در مقیاس اجتماعی
 
سبک زندگی در مقیاس خانواده
 
سبک زندگی در مقیاس حکومت اسلامی
 
سبک زندگی در مقیاس بین‌المللی
 
سبک زندگی و تمدن اسلامی، ایرانی
 
رویکردها و الگوهای نوین سبک زندگی
 
سبک زندگی؛ بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی
 
شناسایی و ایجاد الگوهای بومی سبک زندگی
 
نقش حاکمیت در الگوسازی و بهبود سبک زندگی
 
نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بین المللی در ترویج سبک زندگی
 
سبک زندگی و الگوهای نوین آموزش و توسعه
 
سبک زندگی و الگوهای اقتصادی
 
سبک زندگی و الگوهای کسب و کار و کارآفرینی
 
سبک زندگی و تعادل بین کار و زندگی
 
سبک زندگی شهری و معماری ایرانی اسلامی
 
هنر و سبک زندگی
 
سبک زندگي و رفتارهای پرخطر
 
سبک زندگي و سواد سـلامت
 
سبک زندگي و فناوری اطلاعات، آموزش و ارتقای­ سلامت
 
سبک زندگي و ايرانی واسلامی (خانواده؛ مديريت بحران، مهارت زندگی)
 
سبک زندگي و پيشگيری از بيماری های مرتبط با عوامل زيست محيطی
 
شاخص‌ها، بايدها و نبایدهای سبك زندگي اسلامي- ايراني
 
آموزش سبك زندگي اسلامی در خانواده (بایسته‌ها، موانع و راه‌کارها)
 
مقایسه‌ی سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی
 
راه‌کارهای توانمندسازی فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
 
سبک زندگی اسلامی و مؤلفه‌های حفظ کرامت زن
 
سبک زندگی اسلامی و عفت و غیرت دینی
 
سبک زندگی اسلامی و نقش و جایگاه مادر در خانواده
 
شاخص‌ها و ویژگی‌های پرورش و تربیت فرزندان در سبک زندگی اسلامی
 
سبک زندگی اسلامی و اوقات فراغت
 
نقش مشاوره در تبیین سبک زندگی اسلامی
 
الزامات مدیریت فرهنگی خانواده مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
 
راهبردها و راه‌کارهای فعالیت‌های فرهنگی در خانواده‌های محرومین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
 
اصول و مبانی نظری نقش رسانه در ترویج و توسعه‌ی سبک زندگی اسلامی
 
سبک زندگی اسلامی و فرهنگ‌سازی استفاده از رسانه‌ها و فنّاوری‌های جدید در خانواده‌ها
 
نقش کتاب و داستان در سبک زندگی کودکان و نوجوانان
 
بایسته‌های تعاملات اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
 
نقش شبکه‌های اجتماعي در سبك زندگي اسلامی
 
نقش ماهواره در تغییر سبك زندگِیِ خانواده‌
 
نقش رسانه‌ی ملی در گفتمان‌سازی الگوهای رفتار اسلامی در خانواده
 
آسیب‌شناسی نقش برنامه‌های اجتماعی – فرهنگی رسانه‌ی ملی بر سبک زندگی اسلامی در خانواده (فیلم، سریال‌ها و گفتگوی خانوادگی)
 
سبک زندگی اسلامی و الگوهای توانمندسازی اقتصادی خانواده
 
سبک زندگی اسلامی و ویژگی‌های خانواده اقتصادی موفق
 
سبک زندگی اسلامی و فرهنگ کار (آسیب‌ها و راه‌کارها)
 
سبک زندگی اسلامی و تدبیر منزل
 
سبک زندگی اسلامی و پس‌انداز در خانواده
 
سبک زندگی اسلامی و تربیت اقتصادی فرزندان
 
سبک زندگی مددجویان تحت حمایت در اقتصاد مقاومتی
 
زنان سرپرست خانوار، آسیب‌ها، چالش‌ها و راه‌کارها
 
سبک زندگی اسلامی و توانمندسازی ایتام
 
سبک زندگی اسلامی و سالمندان
 
سبک زندگی اسلامی و حمایت از بیماران ناتوان
 
سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با طلاق
 
سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر
 
سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با ضعف در صله‌ی ‌رحم
 
سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با کمک نکردن و عدم تکریم والدین
 
سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای تأمین مالی نیازمندان
 
انفاق و کارکردهای اجتماعی آن در سبک زندگی اسلامی
 
زکات و سبک زندگی اسلامی
 
آسیب‌شناسی مشارکت‌های مردمی، (راه‌کارها، موانع) (بررسی راه‌کارها و موانع توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی)
 
راه‌کارهای ایجاد و گسترش شبکه‌های نیکوکاری با محوریت مساجد
 
نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی
 
نقش آموزش‌وپرورش در توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی
 
نوحه و سبک زندگی اسلامی
 
اعتدال، سبك زندگی و عصر انتظار
 
جهانی شدن، سبك زندگی و عصر انتظار
 
دنیای مجازی، سبك زندگی و عصر انتظار
 
شهر نشینی، سبك زندگی و عصر انتظار
 
اعتقادات و باورها، سبك زندگی و عصر انتظار
 
تربیت دینی، سبك زندگی و عصر انتظار
 
حاكمیت، سبك زندگی و عصر انتظار
 
2.محورهاي آزاد علوم اسلامي وانساني(در هر زمينه)
 
 
محورهاي همايش
 
برگزار كنندگان: اداره فرهنگ وارشاد اسلامي شهرستان تایباد
 
مهلت ارسال متن كامل مقالات: در حال پذیرش مقاله
 
تاريخ برگزاري همايش: 30 اردیبهشت 1395
 
سايت همايش: hsztaybad.blogfa.com
 
تلفن تماس دبيرخانه: 05154532445
 
آدرس دبيرخانه: خراسان رضوي -تايباد-اداره فرهنگ وارشاد اسلامي
محل برگزاري: خراسان رضوي -تايباد
 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


همایشهمایش hseکنفرانس و همایش سلامت ایمنی و محیط زیستهمایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی


نام *

 

دیدگاه شما *

 
  برای ارسال دیدگاه بدون نیاز به تایید، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

  دیدگاه‌ها

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بدهید.

8135

تعداد اعضا

5229

بازدید امروز

5993

بازدید دیروز

0

متخصصین آنلاین

126

میهمان آنلاین

24688620

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *  

ایمیل *    

متن پیام *  

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA