بسته هاي آموزشي ايمني (Safety)
شامل فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، نرم افزارها، فيلمها و انيميشن هاي ایمنی / حجم: 4.5 گيگابايت / نوع محصول: DVD / 1 عدد DVD / قیمت: 10.000 تومانشامل فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های ایمنی ساختمان / / نوع محصول: DVD / تعداد: یک عدد / قيمت: 10.000 تومانشامل فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های ایمنی حریق و آتشنشانی / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های مرتبط با ایمنی برق / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های ایمنی حفاری و تونل / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های مرتبط با ایمنی جوشکاری / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های ایمنی ماشین آلات / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل انواع اطلاعات ازقبیل فایلهای ورد، پاورپوینت، فیلم و ... انیمیشن های ایمنی رانندگی / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل اطلاعات مفید و کامل در مورد ایمنی و حفاظت فردی (PPE) / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومان
Loading
Please wait...