بسته هاي آموزشي سلامت (Health)
شامل فایلهای doc , pdf , ppt ، نرم افزارها، فیلمها و انیمیشن های ارگونومی / / نوع محصول: DVD / تعداد: یک عدد / 10.000 تومانشامل فایلهای ورد،پاورپوینت، PDF،نرم افزارها، فیلم و انیمیشن های بهداشت حر فه ای / / نوع محصول: DVD / تعداد: یک عدد / 10.000 تومانفایلهای متنوع از قبیل ورد، پاورپوینت، PDF و ... مرتبط با سلامت و بهداشت خانواده / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانفایل ها و اطلاعات مفید و کاربردی در باب سلامت و بهداشت عمومی / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانمطالب کاربردی و مورد استفاده در مورد کمک های اولیه / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل اطلاعات مفید و کامل در مورد روانشناسی کار / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانمحتوا: اطلاعات فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های تغذیه / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانشامل اطلاعات فایلهای ورد، پاورپوینت، PDF، فیلم و انیمیشن های مرتبط با سم شناسی صنعتی / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومانفایل ها و اطلاعات مفید و کاربردی در مورد طب کار / / نوع محصول: CD / تعداد: یک عدد / 7.000 تومان
Loading
Please wait...