کارفرمایان ساختمانی مسئول ایمنی جان کارگران

مجید ابراهیمی کارشناس ارشد عمران در خصوص مسولیت مدنی کارفرما و پیمانکار در قبال کارگران ساختمانی در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: هر شخص حقیقی یا حقوقی، که یک یا چند نفر کارگر را در کارگاه ساختمانی به حساب خود و با پرداخت مزد به کار می‌گمارد، اعم از اینکه پیمانکار، مجری یا صاحب کـار باشد، کارفرما تلقی می‌شود. با توجه به این تعریف صاحب کـار، مهندس مجری، پیمانکارهای کل و جز، برای کارگران تحت استخدام خود بعنوان کارفرما محسوب می‌شوند و بر اساس مواد 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، مسئول جبران خسارت وارده توسط کارکنان اداری یا کارگران در حین انجام کار هستند، اما در صورت احراز بی احتیاطی کارگر، کارفرما حق مراجعه به کارگر را دارد.
 
وی افزود: این قانون بخصوص ماده 12 آن در جهت تکامل حقوق با مقتضیات زمان بوده و می‌توان گفت قانونی پویاست که برای بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی کارگران وضع گردیده است. همچنین در ماده 13 این قانون، کارفرمایان موظف شده اند تا تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث را نیز بیمه نمایند.
 
ابراهیمی در ادامه بحث، کارفرمایان و مهندس مجری کارگاه های ساختمانی موظفنـد بـرای تـأمین سـلامت و بهداشت کارگران در کارگاه ساختمانی، وسایل و تجهیزات لازم را بـر اسـاس مبحث 12 مقـررات ملی ساختمان که مربوط به ایمنی و حفاظت کار در حین اجراست، در اختیار آنها قرار داده و چگونگی کاربرد این وسایل را به کارگران آموزش دهند و در مورد کاربرد وسایل و تجهیزات و رعایت مقررات مذکور نیز نظارت نمایند.
 
وی در ارتباط با مسئولیت مهندسان ناظر افزود: مهندس نـاظر نیز در ارتبـاط بـا عملیـات سـاختمانی، اگر مـواردی مشاهده نماید که خلاف اصول ایمنی مندرج در این مبحث می باشد، باید ضمن تذکر کتبـی بـه مجـری، مراتـب را نیز بـه مرجـع رسمی ساختمان اعلام نماید، کـارگران نیـز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل مذکور و اجرای دستور العمل هـای مربوطـه خواهنـد بود.
 
این مدرس دانشگاه در ارتباط با تعیین تقصیر حادثه گفت: تعیین تقصیر حادثه به عهده مقام محترم قضایی است. طبق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و با توجه به تعریفی که از کارفرما در بالا بیان شده، کارفرما، در همه حال مسئول جبران خسارت از ناحیه کارگر است اما اگر کارفرما تمامی وظایف خود در زمینه تمهیدات لازم جهت تـأمین ایمنی کارگران در کارگاه ساختمانی، تهیه وسایل و تجهیزات ایمنی، آموزش های لازم به کارگران را به نحو احسنت انجام دهد، در اینصورت اگر حادثه ای ناشی از عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و محرز شدن بی‌احتیاطی حادثه‌دیده رخ دهد، کارفرما حق مراجعه به کارگر را دارد. لازم به ذکر است هر فردی نسبت به وظایف قانونی خود در زمان بروز حادثه مسئول است و بر اساس ماده 14 قانون مسئولیت مدنی هرگاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد آورند، میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه تعیین می‌شود.
 


اخباراخبار hseاخبار سلامت ایمنی بهداشت محیط زیستکارفرمایان ساختمانی مسئول ایمنی جان کارگران


نام *

 

دیدگاه شما *

 
  برای ارسال دیدگاه بدون نیاز به تایید، ابتدا وارد شوید یا ثبت نام کنید.

  دیدگاه‌ها

هیچ نظری ثبت نشده است. اولین نظر را شما بدهید.

6355

تعداد اعضا

4847

بازدید امروز

7129

بازدید دیروز

0

متخصصین آنلاین

1

میهمان آنلاین

17650787

کل بازدیدها

تماس با ما

نام *  

ایمیل *    

متن پیام *  

ارسال

نرم افزار اندروید سایت

مجوزها

logo-samandehi
مرجع متخصصان سلامت ایمنی و محیط زیست HSEEXPERT Copyright © 2011- "HSEEXPERT.com" . All rights reserved. Designed by TAMDATA